Arbeidsconflict

Een arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer

Mediation is ook bij een arbeidsconflict het middel bij uitstek om de relatie tussen werkgever en werknemer te verbeteren. Indien verstoorde arbeidsrelaties niet worden aangepakt, dan loop je als werkgever grote kans dat de werknemer zich ziek meldt. De kosten daarvan kunnen enorm oplopen. Daarom is mediation een goede investering in de relatie met werknemer(s).

Er moet commitment van alle betrokken partijen zijn om het mediationtraject te kunnen starten. Het gaat niet om het sluiten van compromissen, maar om vanuit de werkelijke belangen van partijen te komen tot het vinden van gezamenlijk gedragen oplossingen. Oplossingen waar partijen zich dus in kunnen vinden. Alles wat tijdens het mediationtraject besproken wordt, is vertrouwelijk en de gesprekken zijn informeel.

Exitgesprek

Soms is het beter om afscheid van elkaar te nemen, maar ook dan is het van groot belang om dat zorgvuldig te doen. Voor zowel werkgever als werknemer is het goed om dat gesprek samen met een mediator te voeren, aangezien de werknemer zich in die setting doorgaans veilig genoeg voelt om te benoemen waar de pijn zit en die pijn is er vaak. Werknemers vinden het daarom ook belangrijk om gehoord te worden. Voor werkgevers is het soms ook lastig om zo’n gesprek te voeren, waardoor het vaak aan HR wordt overgelaten. Voor beide partijen is het belangrijk om zo’n periode goed af te sluiten. Het is dan ook prettig dat beide partijen in een open en eerlijk gesprek kunnen vertellen waarom deze beslissing genomen is, van welke kant deze dan ook komt.

Alleen als een arbeidsconflict inmiddels te ver is geëscaleerd, dan is het beter om het geschil aan de rechter voor te leggen.

 

Arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer