Arbeidsconflict

Een arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer.
Mediation is ook bij een arbeidsconflict het middel bij uitstek om de relatie tussen werkgever en werknemer te verbeteren. Indien verstoorde arbeidsrelaties niet worden aangepakt, dan loop je als werkgever grote kans dat de werknemer zich ziek meldt. De kosten daarvan kunnen enorm oplopen. Daarom is mediation een goede investering in de relatie met werknemer(s).

Er moet commitment van alle betrokken partijen zijn om het mediationtraject te kunnen starten. Het gaat niet om het sluiten van compromissen, maar om vanuit de werkelijke belangen van partijen te komen tot het vinden van gezamenlijk gedragen oplossingen. Oplossingen waar partijen zich dus in kunnen vinden. Alles wat tijdens het mediationtraject besproken wordt, is vertrouwelijk en de gesprekken zijn informeel.

 

Alleen als een arbeidsconflict inmiddels te ver is geëscaleerd, dan is het beter om het geschil aan de rechter voor te leggen.

 

Arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer