Vaak wordt in echtscheidingsconvenanten het zogenaamde niet-wijzigingsbeding opgenomen. Dat houdt in dat de hoogte van de partneralimentatie niet gewijzigd kan worden, ook niet indien sprake is van onvoorziene veranderde omstandigheden. In deze huidige tijd waarin veel mensen werkloos worden door de #Corona-crisis, is het wellicht handig om te weten dat de rechter hier niet in mee gaat. Er moet een mogelijkheid blijven om een wijziging te vragen indien er sprake is van een dusdanige wijziging dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van de alimentatieplichtige kan worden gevergd dat hij/zij aan het beding gehouden is. De uitspraak van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch vind je hier: uitspraak Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch