Mediation

Mediation is een proces waarbij ik als neutrale procesbegeleider optreed om partijen te helpen zelf oplossingen te zoeken voor de kwestie of het geschil. Als mediator geef ik dus geen advies. Er moet commitment van alle betrokken partijen zijn om het mediationtraject te kunnen starten. Het gaat niet om het sluiten van compromissen, maar om vanuit de werkelijke belangen van partijen te komen tot het vinden van gezamenlijk gedragen oplossingen, oplossingen waar partijen zich dus in kunnen vinden. Alles wat tijdens het mediationtraject besproken wordt is vertrouwelijk en de gesprekken zijn informeel.

Indien een uitspraak van de rechter gewenst is, dan is mediation wellicht niet de juiste keuze, al kan mediation in sommige gevallen toch uitkomst bieden. Alleen als een conflict inmiddels te ver is ge√ęscaleerd, dan is het beter om het geschil aan de rechter voor te leggen.

Mediation werkgever
Mediation werknemer

Aangesloten bij