Piek scheidingen na de feestdagen

26 december 2018

Wanneer mensen willen scheiden dan gebeurt dat meestal  niet van de een op de andere dag. Er sluimert vaak al langere tijd onvrede bij een van beide partners of bij beiden. Meestal zijn de kinderen de reden waarom mensen de relatie nog wat langer volhouden.  Als de feestdagen er  aan komen en stellen  gedwongen zijn om veel tijd met elkaar door te brengen, zie je toch dat ná de feestdagen een piek is in het aantal echtscheidingen in Nederland. Dit heeft te maken met de stress die er doorgaans is tijdens  deze dagen. Waar brengen we de dagen door, hoe en met wie.

Villa Pinedo

Als het besluit om te scheiden genomen is en er zijn kinderen in het spel, dan wil je dat het vooral voor de kinderen zo soepel mogelijk verloopt. Helaas lukt dat niet altijd. Emoties nemen de overhand, er zijn verwijten over en weer, en gevoelens zijn gekwetst. Het is dan niet makkelijk om te denken in het belang van het kind. Marsha Pinedo heeft de stichting  Villa Pinedo opgericht om kinderen een plek te geven om naartoe te gaan als hun ouders in scheiding liggen. Het is voor kinderen ook mogelijk om gekoppeld te worden aan een ‘buddy’ voor een luisterend oor of advies.

Open brief

Op het moment dat mensen met kinderen bij Mediationpraktijk De Boog komen om hun echtscheiding in gang te zetten,  dan krijgen ze als eerste de ‘Open brief’ van Villa Pinedo.

Dat is een brief die geschreven is door de 70.000 kinderen per jaar die te maken krijgen met de scheiding van hun ouders. Hierin laten zij weten hoe zij zich voelen , maar ook wat ze belangrijk vinden, zoals het recht om van beide ouders te mogen houden. Dit klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet.

 

Mediationpraktijk De Boog zet zich, in het belang van de kinderen, in om volgens het ‘Pinedo principe’ te werken.

 

Mediation en scheiden

 

Scheiden met behulp van een mediator zorgt ervoor dat de scheiding zo soepel mogelijk verloopt voor beide partijen.  Zeker als er kinderen in het spel zijn, is dit van groot belang. Een mediator is onpartijdig en neutraal. Hij of zij zorgt tevens voor heldere  informatie en begeleidt partijen tijdens het maken van de afspraken. Als partijen er toch op de een of andere manier niet uitkomen, dan kan de mediator ervoor zorgen dat er weer openingen ontstaan en de scheiding goed en zonder frustraties verloopt. Als mensen tegenover elkaar komen te staan in de rechtszaal dan zijn er alleen maar verliezers. Voor de kinderen is het daarom ook zo enorm belangrijk dat de scheiding zorgvuldig gebeurt waarbij hun belang nooit uit het oog verloren wordt.