Privacy Verklaring Mediationpraktijk De Boog

Mediationpraktijk De Boog verwerkt persoonsgegevens van haar cliënten, prospects en andere contactpersonen. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens Mediationpraktijk De Boog wanneer, waarom en op welke manier verwerkt.

Wanneer verzamelt Mediationpraktijk De Boog (persoons)gegevens?

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door cliënten, prospects en overige contactpersonen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen bij de aanvraag en het gebruik van mijn diensten en bij een bezoek aan mijn website. Ik verzamel ook gegevens wanneer u informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert op mijn website of op een andere manier met mij in contact treedt.

Mediationpraktijk De Boog verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen en factureren van mijn diensten;
  • Informeren over de status van de zaak.

Welke (persoons)gegevens verwerkt Mediationpraktijk De Boog?

Mediationpraktijk De Boog verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot eerder afgenomen diensten en gebruik van mijn diensten.

Waarom verwerk ik (persoons)gegevens

Mediationpraktijk De Boog verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen leveren. Mediationpraktijk De Boog heeft gegevens nodig bij het (kunnen) beantwoorden van vragen, het afhandelen van klachten en het verwerken van eventuele terugvorderingen. Na een aanvraag van een van mijn diensten/producten wordt een factuurnummer gekoppeld aan jouw account.
Binnen Mediationpraktijk De Boog worden persoonsgegevens uitgewisseld. Mediationpraktijk De Boog verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen.

Jouw rechten

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Je kunt aan Mediationpraktijk De Boog het verzoek doen tot inzage in welke persoonsgegevens ik van jou verwerk. Ook wordt aangegeven hoe en waarom ik die gegevens verwerk. Verwerkt Mediationpraktijk De Boog onjuiste of onvolledige gegevens, dan pas ik dit op jouw verzoek aan. Ook kan je een verzoek doen tot verwijdering. Het kan zijn dat Mediationpraktijk De Boog gehouden is de gegevens nog wel voor andere doeleinden (administratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. Indien je het vermoeden hebt dat ik jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerk, dan kun je die verwerking ook laten beperken. Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of overige doeleinden. Het recht op dataportabiliteit is nieuw onder de AVG. Je kunt Mediationpraktijk De Boog vragen om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Tot slot kan je een gegeven toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief of een andere verwerking weer intrekken. Uiteraard kun je contact met mij opnemen via info@deboogmediation.nl om van je rechten gebruik
te maken.

Heb je het idee dat Mediationpraktijk De Boog niet in overeenstemming met de privacywetgeving
handelt? Of heb je opmerkingen of vragen, dan hoor ik dit uiteraard graag.

Wijziging van Privacy Statement

Mediationpraktijk De Boog behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy
Statement.