No cure no pay

In het programma Bnn Vara Kassa was een woordvoerder van ABN Amro te zien en de stichting ConsumentenClaim om gedupeerden in te lichten over de compensatieregeling. Wat mij altijd verbaast, is dat dit meestal gebeurt zonder de gedupeerde deelnemer en zonder een mediator. Het lijkt alsof de belangen van de gedupeerden behartigd worden, maar is dat ook zo? Is hen gevraagd wat ze ervan vinden? En waarom? Is er een afvaardiging van gedupeerden aanwezig geweest in de overleggen? De rol van gedupeerden en mediators moet vele malen groter zijn dan nu het geval is, want veel deelnemers zijn ontevreden over de schikkingsvoorstellen, omdat zij niet gehoord worden. Zij accepteren het voorstel en tekenen voor finale kwijting omdat zij het gevoel hebben niets anders meer te kunnen. Geld om zelf te procederen is er niet en de no cure no pay organisaties vragen niet hoe de deelnemers over de schikking denken. Lijkt mij dat dit anders kan en moet.

#ConsumentenClaim, #No cure no pay

Dappere mensen

Mensen die tijdens een conflict kiezen voor mediation, zijn wat mij betreft de meest dappere mensen die er zijn. Stel dat je nog met een ander verbonden bent door bijvoorbeeld kinderen, dieren, een bedrijf of gewoonweg omdat je familie van elkaar bent en je hebt een conflict met die persoon. Kiezen voor de weg van de minste weerstand is wat de meeste mensen doen. Zij proberen dan zoveel mogelijk mensen aan hun kant te krijgen en gaan degene waar zij het conflict mee hebben uit de weg. Als je met die persoon een bedrijf hebt of je bent collega’s van elkaar of je bent familie, dan hebben beide partijen een belang om er samen uit te komen en met elkaar afspraken te maken. Gewoonweg omdat je iets deelt met die ander. Maar hoe moeilijk is dat, als je van mening bent dat jij gelijk hebt of dat jou onrecht is aangedaan. Dat is héél moeilijk. Daarom vind ik mensen die voor mediation kiezen dappere mensen. Zij gaan de confrontatie aan en vatten de koe bij de horens. Door de begeleiding van een goede mediator, is de kans heel groot dat mensen er samen uitkomen en dat de relatie verbetert en sterker wordt. Het is zo’n mooi vak…

Mediation

 

 

Bron afbeelding: RGvT, Fokke en Sukke

Verschillende culturen in mediation

Verschillende culturen in mediation

Wat mij altijd intrigeert in communicatie tussen mensen is hoe het soms zo verkeerd kan gaan wanneer je te maken hebt met verschillende culturen. Meestal kijk je naar andere mensen vanuit je eigen referentiekader. Wat jij zou doen, verwacht je doorgaans ook van een ander. Wanneer men spreekt over cultuur, dan worden daar over het algemeen gebruiken, waarden, normen, rituelen, gewoonten enzovoorts mee aangegeven. Zo is het in sommige  Afrikaanse landen heel gebruikelijk om iets te vragen op de gebiedende wijs.

Nederlanders bestellen doorgaans koffie met de vraag: “mag ik een koffie alstublieft”, een Nigeriaan vraagt: “give me coffee.” Dit kan voor Nederlanders behoorlijk onbeleefd overkomen, terwijl dat niet zo bedoeld is. Zo kan een mediation bijvoorbeeld meteen al geen succes zijn wanneer je een Chinese deelnemer op de ‘verkeerde’ plek aan tafel zet, omdat dit als belediging opgevat kan worden.

 

Wat houdt cultuur in?

Geert Hofstede, een organisatiepsycholoog, definieert cultuur als  de collectieve programmering, die de leden van één groep of categorie mensen onderscheidt van die van een andere. Volgens Hofstede is cultuur tevens iets dat in hoofden van mensen zit. Hun gedrag en opvattingen worden door het denken vorm gegeven en bepaald.

Organisatiecultuur houdt volgens Hofstede in: ‘de collectieve mentale programmering die de leden van de ene organisatie onderscheidt van die van een andere. Dus de opvattingen en het gedrag van mensen die in dezelfde instelling of bij het zelfde bedrijf werkzaam zijn.

Als een bedrijf een cultuurverandering wil bewerkstelligen dan zal daar een zeer goede invulling aan moeten worden gegeven, want doet men dit niet dan zal het vaak blijven bij een verandering van woord- en taalgebruik enzovoorts. Helaas zal dan ten aanzien van de bedrijfscultuur weinig veranderen…