Pas op voor de ‘Ouderdomsclausule’

Pas op voor de ‘Ouderdomsclausule’

Stel, je ziet een leuk huis en je bent op slag verliefd. Je laat geen aankoopkeuring doen en voor wat betreft het koopcontract geloof je het ook wel. Is toch altijd standaard toch? Nou niet altijd.

Als een woning wat ouder is dan zie je vaak dat in het koopcontract een extra artikel is opgenomen dat ‘Ouderdomsclausule’ heet. In deze clausule wordt de koper erop gewezen dat het huis door zijn leeftijd misschien in een minder goede bouwkundige staat is en dat de eisen die aan de woning gesteld worden (veel) lager liggen dan wanneer er geen sprake is van een opgenomen ouderdomsclausule. Feitelijk word je als koper van een huis ernstig beperkt in je rechten.

NVM Koopcontract

Normaliter is het zo dat indien een woning bepaalde (verborgen) gebreken heeft, de koper de verkoper hier op aan kan spreken. In een standaard NVM koopcontract staat immers dat de koper weliswaar het risico neemt op alle (verborgen) gebreken met uitzondering van de hoofdregel: “Voor gebreken die het normale gebruik belemmeren en die niet aan koper bekend of kenbaar waren op het moment van het tot stand komen van deze koopovereenkomst is verkoper uitsluitend aansprakelijk voor de herstelkosten.” (Non-conformiteit).

Jongere woningen

Tegenwoordig blijkt het zelfs soms het geval dat verkopers van woningen die niet eens zo heel erg oud zijn bij verkoop ook een ouderdomsclausule op laten nemen in het koopcontract. Hierdoor lopen kopers veel meer risico. Het is namelijk niet alleen zo dat een gebrek dat door ouderdom is gekomen onder de clausule valt, maar dat ook gebreken die niet direct het gevolg zijn van ouderdom voor rekening kunnen komen van de kopers op basis van de ouderdomsclausule. Het is daarom altijd verstandig om een bouwkundige keuring te laten uitvoeren en te bespreken wat wel en wat niet onder de ouderdomsclausule valt. Zo bespaar je jezelf een hoop vervelende verrassingen achteraf.