Verhuizen met de kinderen na de scheiding

Vaak denken ouders dat ver weg verhuizen na een scheiding wettelijk niet mag, maar dat is niet het geval. Verhuizen hoort in overleg te gaan met de voormalig partner. Als ouders willen scheiden door middel van mediation, dan is dat bij mij een artikel in het ouderschapsplan. Ik besteed veel tijd aan dit onderwerp omdat het heel belangrijk is. De meeste mensen denken dat het niet zo’n vaart zal lopen, maar wat als je in Den Helder woont en je via Tinder een nieuwe partner in Limburg vindt? Het gebeurt vaker dan je denkt en dan komen in een wat later stadium de problemen, maar ook de huizenmarkt maakt het soms noodzakelijk om verder weg te verhuizen. Heb je co-ouderschap dan brengt de verhuizing ook problemen met zich mee, want hoe kan co-ouderschap dan nog standhouden? Beter is het om in het ouderschapsplan vast te laten leggen hoe ver jullie mogen verhuizen van de huidige woonplaats en hoe oud de kinderen moeten zijn als je uiteindelijk toch richting je nieuwe partner wil gaan. Vaak kiezen mensen er voor om pas te verhuizen wanneer het jongste kind de middelbare school heeft afgemaakt. Dat brengt rust in de tent voor de kinderen, maar ook voor jezelf, want de andere ouder zal het niet zonder meer accepteren als je plotseling 50 kilometer verderop gaat verhuizen voor een nieuwe partner. Daarnaast is het voor de kinderen ook enorm moeilijk, want je haalt ze uit hun structuur, hun omgeving en bij de andere ouder weg. Soms kan het echter niet anders, zoals bij een nieuwe baan waarbij de werkgever eist dat je verder weg gaat werken. Zo zijn er altijd situaties te bedenken waarbij het soms toch noodzakelijk is om verder weg te verhuizen dan in eerste instantie afgesproken was. Een rechter zal alle belangen meewegen, vooral die van de kinderen. Indien de voormalig partner geen toestemming geeft voor de verhuizing en dit via de rechter aanvecht, dan bestaat de kans dat je moet terug verhuizen. Het is dus van belang om hier heel goed over na te denken en dit goed te bespreken. Mochten jullie er samen niet uitkomen, dan kunnen jullie via een mediator kijken of er nieuwe of andere afspraken gemaakt kunnen worden of zou het ouderschapsplan door middel van nieuwe afspraken herzien kunnen worden.

Piek scheidingen na de feestdagen

Piek scheidingen na de feestdagen

Wanneer mensen willen scheiden dan gebeurt dat meestal  niet van de een op de andere dag. Er sluimert vaak al langere tijd onvrede bij een van beide partners of bij beiden. Meestal zijn de kinderen de reden waarom mensen de relatie nog wat langer volhouden.  Als de feestdagen er  aan komen en stellen  gedwongen zijn om veel tijd met elkaar door te brengen, zie je toch dat ná de feestdagen een piek is in het aantal echtscheidingen in Nederland. Dit heeft te maken met de stress die er doorgaans is tijdens  deze dagen. Waar brengen we de dagen door, hoe en met wie.

Villa Pinedo

Als het besluit om te scheiden genomen is en er zijn kinderen in het spel, dan wil je dat het vooral voor de kinderen zo soepel mogelijk verloopt. Helaas lukt dat niet altijd. Emoties nemen de overhand, er zijn verwijten over en weer, en gevoelens zijn gekwetst. Het is dan niet makkelijk om te denken in het belang van het kind. Marsha Pinedo heeft de stichting  Villa Pinedo opgericht om kinderen een plek te geven om naartoe te gaan als hun ouders in scheiding liggen. Het is voor kinderen ook mogelijk om gekoppeld te worden aan een ‘buddy’ voor een luisterend oor of advies.

Open brief

Op het moment dat mensen met kinderen bij Mediationpraktijk De Boog komen om hun echtscheiding in gang te zetten,  dan krijgen ze als eerste de ‘Open brief’ van Villa Pinedo.

Dat is een brief die geschreven is door de 70.000 kinderen per jaar die te maken krijgen met de scheiding van hun ouders. Hierin laten zij weten hoe zij zich voelen , maar ook wat ze belangrijk vinden, zoals het recht om van beide ouders te mogen houden. Dit klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet.

 

Mediationpraktijk De Boog zet zich, in het belang van de kinderen, in om volgens het ‘Pinedo principe’ te werken.

 

Mediation en scheiden

 

Scheiden met behulp van een mediator zorgt ervoor dat de scheiding zo soepel mogelijk verloopt voor beide partijen.  Zeker als er kinderen in het spel zijn, is dit van groot belang. Een mediator is onpartijdig en neutraal. Hij of zij zorgt tevens voor heldere  informatie en begeleidt partijen tijdens het maken van de afspraken. Als partijen er toch op de een of andere manier niet uitkomen, dan kan de mediator ervoor zorgen dat er weer openingen ontstaan en de scheiding goed en zonder frustraties verloopt. Als mensen tegenover elkaar komen te staan in de rechtszaal dan zijn er alleen maar verliezers. Voor de kinderen is het daarom ook zo enorm belangrijk dat de scheiding zorgvuldig gebeurt waarbij hun belang nooit uit het oog verloren wordt.