Tarieven

De kosten van mediation liggen aanzienlijk lager dan die van een procedure bij de Rechtbank.

Meestal dragen beide partijen een evenredig deel van de kosten, maar soms komt het voor dat (bij een arbeidszaak) de werkgever de kosten draagt, of het grootste deel daarvan. Wie de kosten ook draagt, dit zal geen invloed hebben op mijn onpartijdigheid, neutraliteit en onafhankelijkheid.

 

Tarieven 

– Bezwaar indienen na afwijzing kwijtschelding gemeentelijke en/of waterschapsbelastingen € 25,-  

– Hulp bij het invullen van formulieren en het schrijven van brieven € 25,-  

– Juridisch advies € 95,- (inclusief BTW) per uur of een vaste prijsafspraak. Waaruit bestaan de kosten? Eventueel persoonlijke afspraak, het lezen van dossier, opstellen van juridische stukken, correspondentie en telefonisch overleg. Het intakegesprek van maximaal een half uur is altijd gratis. 

– Mediation € 110,50 (inclusief BTW) per uur. Waaruit bestaan de kosten? Het honorarium voor de mediator tijdens de sessies, het lezen van relevante stukken, het opstellen van verslagen en overeenkomsten, correspondentie en telefonisch overleg. Je kunt ook kiezen voor een all inn pakket. Vooraf maken wij dan gezamenlijk een vaste prijsafspraak. Het intakegesprek van maximaal een half uur is altijd gratis. 

Je kunt ervoor kiezen om de mediation thuis plaats te laten vinden (mits akkoord van de andere partij), op locatie of op mijn kantoor in Nagele, Flevoland. 

Indien de afspraak binnen 24 uur voor de afspraak geannuleerd wordt, dan zullen de kosten van de mediation (voor een uur) in rekening gebracht worden bij partijen. Tot 24 uur voor de afspraak kan kosteloos geannuleerd worden. 

Als je een rechtsbijstandsverzekering hebt, dan vergoedt deze in sommige gevallen de mediation. Indien je contact met mij opneemt dan kunnen wij dit bespreken en kan ik eventueel contact opnemen met de verzekeringsmaatschappij of de voorwaarden met je doornemen.