Een vertrouwenspersoon

De Boog Mediation - Vertrouwenspersoon Ramona Moerkerken-Bleyie

U zoekt een vertrouwenspersoon

Als gecertificeerd en geregistreerd vertrouwenspersoon (LVV/CRP) vang ik medewerkers op die te maken hebben met ongewenst gedrag op de werkvloer. Dat kan te maken hebben met seksuele intimidatie, maar ook met pesten of discriminatie. Samen kijken we dan welke oplossingen er mogelijk zijn. De belangrijkste eigenschappen die ik als vertrouwenspersoon kan bieden zijn: integriteit, een open houding, goed kunnen luisteren, neutraal en onbevooroordeeld zijn. Daarnaast kunnen medewerkers bij mij terecht als er integriteitsschendingen of misstanden plaatsvinden op organisatieniveau.

Als arbeidsmediator (ADR geregistreerd) begeleid ik mensen of organisaties bij een arbeidsconflict of bij teamconflicten. Conflicten zorgen voor stress en putten je geestelijk uit. Deze eindigen dan vaak in een situatie met een winnaar en een verliezer. Ik vind het mooi te zien als mensen de moed hebben om mediation te willen en te kunnen, want de confrontatie aangaan en ook je eigen aandeel kunnen zien is een van de moeilijkste dingen dat er is en ik help mensen daar graag bij.

Ik heb de nodige ervaring op HR-gebied opgedaan door mijn functie als HR-manager bij een zorginstelling. Daardoor ben ik goed op de hoogte van personele zaken en van dynamieken die in organisaties tussen medewerkers onderling kunnen ontstaan alsmede tussen medewerker en leidinggevende.

Beleid tegen psychosociale arbeidsbelasting

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Bedrijven moeten hiervoor beleid maken en uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een belangrijk onderdeel van dit beleid.

Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die ongewenst gedrag ervaren zoals:

 • agressie en geweld
 • seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
 • pesten
 • discriminatie
 • intimidatie
LVV Gecertificeerd vertrouwenspersoon 2020
De Boog Mediation - Vertrouwenspersoon Ramona Moerkerken-Bleyie

De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:

 • Zorgen voor de eerste opvang van werknemers die hulp en advies nodig hebben.
 • Kijken of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
 • De melder informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures.
 • Werknemer begeleiden richting de klachtencommissie of leiding van de organisatie.
 • Doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator, maatschappelijk werk of psycholoog.
 • Geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag en integriteitsschendingen.
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
 • Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag en het maken van een jaarlijkse rapportage.

Een vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht.

Het is belangrijk dat medewerkers zich veilig voelen om te melden of een klacht in te dienen. Daarvoor moeten zij contact met de vertrouwenspersoon kunnen hebben in een aparte afgesloten ruimte. Medewerkers kunnen er ook voor kiezen om op mijn kantoor in Nagele af te spreken. Het gesprek kan zelfs digitaal plaatsvinden via Zoom of Teams. De medewerker is er vrij in om te kiezen.

Naast het aanstellen van een vertrouwenspersoon is het van belang dat een bedrijf een duidelijk beleid heeft tegen ongewenst gedrag en dat het aanstellen van een vertrouwenspersoon geen ‘vinkje’ is.

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Aangesloten bij

mediation-en-juridisch-advies

LVV Gecertificeerd vertrouwenspersoon 2020