Wat houdt mediation in?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Het onder deskundige procesbegeleiding van een neutrale, onafhankelijke en onpartijdige derde zoeken naar oplossingen voor de kwestie of het conflict waar alle partijen tevreden mee zijn en waar zij achter staan. Soms wordt gedacht dat men bij mediation concessies moet doen, maar dat is niet het geval, het is juist de bedoeling dat gezocht wordt naar de belangen achter de standpunten. Mediation is alleen mogelijk als beide partijen de wil hebben om er samen uit te komen. Door de deskundige begeleiding van de mediator zal bij een succesvolle mediation de communicatie en de relatie tussen partijen verbeteren.

Voordelen mediation:

  • Het is sneller dan procederen;
  • Het is goedkoper dan procederen;
  • Er worden duurzame afspraken gemaakt en oplossingen gevonden die bevredigend zijn voor alle partijen;
  • De communicatie tussen partijen wordt beter ;
  • Er vindt herstel van de relatie plaats;
  • Een afdeling kan weer als team functioneren (in geval van arbeidsmediation).

Aangesloten bij