Zelforganiserende teams, een vloek of een zegen

21 mei 2018

Waarom kiezen bedrijven of organisaties voor zelforganiserende teams en wat is nou zo’n zelforganiserend team. Met name in VVT-organisaties (Verpleging, Verzorging, Thuiszorg) kiest men ervoor om het leiderschap terug te geven aan de werkvloer (de professionals). Medewerkers krijgen daardoor meer verantwoordelijkheid, maar hebben ook meer handelingsvrijheid en minder bureaucratie en regeldruk. Soms is er sprake van een zogenaamde manager op afstand. Die regelt dan wel de personele zaken, maar alles wat op de werkvloer gebeurt, regelt het team zelf.
Soms zie je echter dat het ontzettend moeilijk is om een goed team te creëren dat op elkaar ingespeeld raakt, verantwoordelijkheid neemt en het werk als een geoliede machine laat draaien. Dat heeft te maken met de grote verscheidenheid aan mensen. De mensen die een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben, zullen veel vaker werk mee naar huis nemen als het niet af is en dus een grotere kans op een burn out lopen, terwijl anderen juist door de afwezigheid van een manager geen enkele (of weinig) verantwoordelijkheid voelen, waardoor de een teveel doet en een ander te weinig. Ook zullen collega’s elkaar moeten aanspreken op bepaald gedrag. Sommigen zullen dat als zwaar of lastig ervaren, want hoe geef je je grenzen aan en wanneer doe je dat.

Wat je ook vaak zult zien bij de transitie naar zelforganiserend, is dat vaak een of meerdere pseudo managers opstaan. Meestal zijn dat de mensen die al heel lang bij de organisatie werkzaam zijn. Er zullen collega’s zijn die dat accepteren en dat zijn dan vaak de mensen die het fijn vinden om leiding te krijgen, maar anderen kunnen en willen dat misschien niet zo makkelijk accepteren. Soms zie je daardoor ook twee kampen ontstaan, wat het vormen van een goed team dan in de weg staat.

Een team mediator kan behulpzaam zijn bij deze transitie, zodat deze soepel(er) verloopt.