Ook online mediation

Hoe dieper de kloof, hoe mooier de brug

"Communicatie gaat niet zozeer over zenden en ontvangen, maar over begrijpen en verbinden"

Ron van der Jagt

“Pas wanneer je leert te luisteren om te begrijpen, in plaats van te luisteren om te reageren, ontstaat er echt contact”

DE BOOG MEDIATION EN JURIDISCH ADVIES

EEN INVESTERING IN RELATIES EN EEN BESPARING OP KOSTEN

Relatiecoaching

Zijn de vicieuze cirkels te sterk geworden, zijn er meer downs dan ups of zit je in een vacuüm en weet je niet hoe je daar uit moet komen. Denk dan eens aan relatiecoaching. Lees verder…

Echtscheiding

Als je besloten hebt te gaan scheiden dan is dat een enorme stap in je leven en dan wil je dat dit zorgvuldig geregeld wordt. Wij ontzorgen je tijdens dit hele proces indien je dit wenst. Lees verder…

Juridisch advies

Indien zich een probleem voordoet waar juridische kennis voor nodig is, dan kun je contact met mij opnemen. Ik kan je daarin adviseren en ontzorgen. Lees verder…

+

Nazorg

In sommige gevallen kan het wenselijk zijn om na verloop van tijd een evaluatiegesprek aan te gaan hoe de situatie op dat moment is, of het nakomen van de afspraken goed verloopt, wat er goed is gegaan in de afgelopen periode en wat niet. Over deze evaluatiegesprekken kunnen aparte afspraken gemaakt worden.

Arbeidsconflict

Mediation is ook bij arbeidsconflicten het middel bij uitstek om de relatie tussen werkgever en werknemer te verbeteren. Indien verstoorde arbeidsrelaties niet worden aangepakt dan loop je als werkgever grote kans dat de werknemer zich ziek meldt. Lees verder…

Teamcoaching

Zodra mensen met elkaar moeten/willen samenwerken dan neemt tevens de kans dat onderhuidse spanningen ontstaan toe. Wanneer je niet precies weet wat er binnen een groep/team speelt, wanneer sprake is van miscommunicatie en/of groepsvorming dan is het zinvol in een vroeg stadium een coaching of mediation traject te starten. Lees verder…

Mediation, een investering in relaties en een besparing op kosten

Mediation is het oplossen van een geschil door de partijen zelf, onder leiding van een onafhankelijke, onpartijdige en neutrale derde: de mediator. Een mediator is opgeleid om in overleg, alle benodigde zaken te regelen die je tegenkomt als je gaat scheiden of op een andere manier uit elkaar gaat. Een mediator kan voor vrijwel elke kwestie een oplossing vinden die voor jou én je partner aanvaardbaar is. Je bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek op mijn kantoor in IJmuiden of Beverwijk.

Average Rating: 5 stars (based on 10 ratings)

Blog

Het ‘niet-wijzigingsbeding’ ex artikel 1:159 lid 3 BW

Vaak wordt in echtscheidingsconvenanten het zogenaamde niet-wijzigingsbeding opgenomen. Dat houdt in dat de hoogte van de partneralimentatie niet gewijzigd kan worden, ook niet indien sprake is van onvoorziene veranderde omstandigheden. In deze huidige tijd waarin...

Lees meer

Pas op voor de ‘Ouderdomsclausule’

Stel, je ziet een leuk huis en je bent op slag verliefd. Je laat geen aankoopkeuring doen en voor wat betreft het koopcontract geloof je het ook wel. Is toch altijd standaard toch? Nou niet altijd.Als een woning wat ouder is dan zie je vaak dat in het koopcontract een...

Lees meer

Aangesloten bij